Teknolojik ve Medikal Çözümler

Gelişen teknoloji ile birlikte sağlık binalarının gerekliliği olan farklı disiplinlerin bir arada sürdürülebilirlik esaslarını baz alarak medikal ve teknolojik alanda konfigürasyon belirleme, sistem seçimlerinin yapılması, tasarım ve uygulamayı içeren, sağlık sektöründeki tecrübelerimizle danışmanlıktan anahtar teslim hizmetlere uzanan çözümler sağlamaktayız.

 

Image

Medikal Cihaz Yer Hazırlığı

Görüntüleme/Radyoloji, Radyoterapi ve Ameliyathane gibi medikal alanlardaki büyük ölçekli veya yeni nesil cihazların montajı öncesi yer planlaması ve fiziki hazırlığının yapılması.

Prefabrik ve Mobil Çözümlerle Sağlık Yapıları

Mobil olarak da kurulabilecek prefabrik yapılarla sağlık tesislerine dış yapılanma veya genişleme imkânı sağlanması.

RFID Destekli Hastane Yönetim Sistemleri

Hastane yönetimlerinin takip ve planlanması kritik olan personel, hasta, medikal cihaz ve demirbaşların RFID destekli sistemler ile yönetilmesinin kurgulanması ve uygulamasının yapılması.

image

Yüksek Güvenlikli Laboratuvar Kurulumları

BSL-3, BSL-4, PCR laboratuvarları gibi yüksek güvenlikli alanların planlaması ve kurulumunun sağlanması

İlaç Yönetim Sistemleri

Hastanenin periyodik ilaç stok planlaması ve takibi ile hasta ve ilaç güvenliğinin sağlanması için her hastane için özel olabilecek ilaç yönetim senaryosunun oluşturulması

Ameliyathane Yönetim Sistemleri

Ameliyat sırasında oluşabilecek ihtiyaçların tek kontrol noktasından yönetilmesinin ve ameliyat durum takibinin yapılmasının sağlanması.

image

Robot Destekli Lojistik Sistemler

Atık, çamaşır, ilaç, yemek, sarf malzemelerinin taşınması gibi günlük operasyonların robotik sistemler ile planlanması ve sistem kurulumunun yapılması

Hastane Otomasyon Sistemleri

Sağlık tesislerine özel mekanik, elektrik ve medikal sistemlerinin verimli ve etkin çalışmasını sağlayacak otomasyon senaryolarının yapılması ve planlanması

Akıllı Çamaşırhane Çözümleri

Akıllı çamaşırhane sistemleri planlaması ile sağlık tesislerine özel kirli, temiz ve enfekte çamaşırların yönetilmesi

Atık Yönetimi Çözümleri

Tıbbi, evsel, tehlikeli, kimyasal ve nükleer atık sistemlerinin şartnamelere uygun verimli bir şekilde planlaması

Yenilenebilir ve Atık Enerji Kaynakları

Rüzgar, güneş, kojenerasyon ve trijenarasyon gibi yenilenebilir ve atık enerji kaynaklarının sistem senaryolarının sağlık binalarına özel tasarımı ve kurulumu

  • 006924.jpg
  • 006980.jpg
  • techno-medical-last-galeri.jpg

Videolar

image
Acıbadem Maslak Hospital Robie
image
Acıbadem Maslak EVOcart™ - AGV
image
Mehmet Ali Aydınlar Üni. Kojenerasyon Sistemi
image
Mehmet Ali Aydınlar Üni.
Yenilenebilir Enerji Sistemleri

image
Mehmet Ali Aydınlar Uni. Rüzgar Türbin Kurulumu