Tasarım

Sağlık sektöründe planlama, uygulama, medikal yerleşim ve proje finansmanı konularında “anahtar teslimi” hizmet

 

Image

Mimari Tasarım & Fonksiyonel Planlama

Sağlık Yapılarının tasarlanmasında karşılaşılan kompleks problemlerin çözümü, herhangi bir üreticiden bağımsız olarak tecrübe ve bilgi birikimini ortaya koyan profesyonel ve güvenilir uzmanlar gerektirir.

Fisibilite aşamasından uygulamanın sonuna kadar APY uzmanları tüm projelendirme sorumluluğunu taşırlar.

Proje planlaması, zamanlaması, kaynak planlaması, bütçeleme veya izleme & düzeltme : Projenin başlamasına bağlı olarak APY, müşterilerinin tüm menfaatleri doğrultusunda istenen tüm önlemleri ve sorumluluğu alır.

image

Kanıta Dayalı Tasarım

Daha iyi ve güvenli sağlık yapıları tasarlarken hedefimiz, kanıta dayalı tasarım girdilerini mevcut yapılar üzerinden araştırmak ve tasarım kabullerini ölçülebilir, bilimsel temeller üzerine oturtmaktır. Ana amacımız iyi ve güvenli kavramlarını sübjektif bir olgu olmaktan çıkararak kanıtları ile ispatlamaktır.

Medikal

Hastalar ve hasta yakınları için daha fazla konfor ve daha iyi bakım sağlamak, çalışan memnuniyet ve verimliliğini arttırmak için çok iyi tasarlanmış bir sağlık tesisi esastır. Medikal tasarımımızın ana rolü bu alanları yaratmaktır.

background

İç Mimari

Fiziksel konfor hastanelerin etkin işleyişinde belirleyici rol almaktadır. Fiziksel çevre koşullarının hastaların iyileşme sürecine, çalışan memnuniyet ve verimliliğine olumlu olumsuz birçok etkisinin olduğunun farkındalığı ile tasarımlarımıza yön vermektir.

image

Mekanik & Elektrik

Yaşam alanları veya tesislerdeki can ve mal güvenliğini sağlayacak, tüm hesaplamaları özenle yapılmış, ilgili uluslararası standart ve yönetmelikler doğrultusunda; güvenlik, süreklilik, verimlilik, çevrecilik,kalite kriterlerine uygun, 3 boyutlu çizim araçları ve yeni nesil yetenek setlerinin kullanıldığı, işveren istek ve beklentilerine göre belirlenen mimari ve teknik ihtiyaçların tümünü karşılayabilecek seviyede, işveren bütçesine uygun en optimum elektrik tasarımının yapılması ve ihale dosyalarının oluşturulması faaliyetlerini kapsar.

Videolar

image
Acıbadem Maslak 2 Hastanesi Yapım Süreci
image
Acıbadem Maslak 2 Hastanesi Hizmetinizde

image
Acıbadem Ataşehir Hastane ve Yönetim Binası