Proje ve İnşaat Yönetimi

Sağlık sektöründe planlama, uygulama, medikal yerleşim ve proje finansmanı konularında “anahtar teslimi” hizmet.

 

Image

Zaman Yönetimi

Yapılacak imalatlar listelenerek, uygulama projesinden alınan metrajlar (miktarlar) doğrultusunda “İmalat İş Programı” Primavera Project Planner(P6) programı ile hazırlanır. Yaşayan bir program olması için ilerlemeler belirlenmiş periyotlarla güncellenir. İlerleme süreçleri ve alt yüklenici performansları izlenerek yatırımcıya raporlanır ve olası gecikmeler önceden tespit edilerek, gerekli önlemlerin alınması sağlanır.

Maliyet Yönetimi

İş, ‘anahtar teslim’ olarak verilmemişse, imalat miktar kontrolleri yapılır. Tasarım öncesi aşamada öngörülen maliyet ile inşaat aşamasında gerçekleşen maliyet karşılaştırılarak, ön bütçe revize edilir. Yatırımcıya maliyet her safhada raporlanır. Projeksiyon dönemine ait nakit akış programı güncellenir. Maliyetin azaltılmasına yönelik önlemler, yatırımcıya sunulur. Yatırımcının onayladığı maliyet azaltma yöntemleri uygulanır. Alt yüklenicilerin hak edişlerinin ve ödemelerinin kontrolü yapılarak onay verilir. İşin bitiminde kesin hesap yapılır ve yatırımcıya rapor edilir.

image

Sözleşme Yönetimi

Alt yüklenicilerle yapılan sözleşmelerin koşullarına uygun şekilde yürütülmesi sağlanır. Sözleşmeye aykırı bulunan konular tespit edilir, düzeltilmesi için uyarılar yapılır. Uyuşmazlıklar ortaya çıkarsa, yatırımcının bilgisi dahilinde çözülmeye çalışılır.

Doküman Yönetimi

Yapım süresini etkileyen iş programına uyumu, yatırımcıya bilgi aktarımını, proje revizyonlarını, değişiklik taleplerini, bütçe ve proje maliyetlerini izlemeye yönelik bir düzen oluşturulur. Bunun için gerekli dokümantasyon ağı oluşturulur.

image

Tasarım Yönetimi

Kuruluşun amaçlarına olabildiğince etkin bir şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla çeşitli paydaşların (tasarımcılar, yöneticiler, ürün geliştiriciler, pazarlama ve kurumsal iletişim personeli, dış tedarikçiler vb.) faaliyetlerinin koordinasyonu en etkin şekilde sağlanır. Bu, bireylerin ortak bir hedefe doğru çalışmalarını sağlamak ve tutarlı ve tatmin edici sonuçlar elde etmek için gerekli koşullar yaratılır.

Kalite Yönetimi

İmalat kontrol noktaları ve kontrol sorumlularını içeren, İmalat Kontrol Planı hazırlanarak, kontrolörlük hizmetleri bu plan dahilinde yürütülür. Testler, deneyler, kontroller, gözlemler yapılarak kalitenin şartnamelere uygunluğu denetlenir.

Videolar

image
Acıbadem Maslak 2 Yapım Süreci
image
Acıbadem Maslak 1 Renovasyon