Renovasyon

Renovasyon

Tasarım

Mevcut Sağlık Yapıları, iyileştirici çevre yaratmak için uygun maliyetli tesislerin inşa edilmesi ve sürdürülmesine yönelik standart zorluklarla karşı karşıya kalmaya devam etmektedir - bu zorluklar medikal teknolojik gelişmeler ve artan sağlık ihtiyaçlarıdır, her ikisi de mevcut yapıların altyapı yenilemesini  ve yeniden tasarlanmasını gerektiren ihtiyaçlardır.

İster yeni bir alan tasarlamak ister mevcut bir alanı optimize etmek olsun, APM uzman ekibi için bir şey kaçınılmazdır: Teknoloji gelişmeye devam edecektir.

Sağlık tesislerinin yeniden planlanmasında geleceği aklımızda tutuyoruz.

Uygulama Senaryo Planlaması

Sağlık Yapılarında süreç içinde oluşan ihtiyaçlardan kaynaklı renovasyon faaliyetlerinde  çalışma süresince öncelikli konu,hasta ve çalışan sağlığı,verilen hizmetlerde devamlılık ve hijyen kurallarının sağlanmasıdır.

Bu sebeple planlama, uygulama alanı ile ilişkide oduğu departmanlar arasındaki ilişki,hasta ve personel akışına engel olmayacak şekilde,enfeksiyon kuralları da dikkate alınarak kurgulanır.

Tadilat alanlarının fiziki akış ve alt yapı farklılıkları,her renovasyon alanını, ayrı bir proje mantığı ile kendi dinamikleri doğrultusunda planlanmasını zorunlu kılar.

Fazlandırma

Fazlandırma tasarımın ayrılmaz bir parçasıdır. Tasarım aşamasında işletme ihtiyaçlarını gözeterek oluşturulan fazlandırma operasyonun sekteye uğramadan devamını sağlayacaktır.

Uygulama

Hastane renovasyon çalışmaları,tadilat yapılan alanların büyük, kullanım şekli ve alt yapı kurgularına göre etaplar halinde yapılabilir. Etaplama kararı hastane işletmesinin ihtiyaçları ve sistemsel gereksinimler göz önüne alınarak proje safhasında karara bağlanır.

Proje ve uygulamanın bu çalışma modeli,hizmetlere ara verilmeksizin yenileme çalışmalarının tamamlanmasına olanak sağlar.

Acıbadem Maslak 1 Renovasyonu

image