Planlama ve Danışmanlık

Sağlık sektöründe planlama, uygulama, medikal yerleşim ve proje finansmanı konularında “anahtar teslimi” hizmet

 

Image

Hastane Programı

Projelendirmeye esas olacak tasarım kriterleri ile mahallerin boyutları, sayıları ve diğer mahallerle ilişkilerini gösteren mimari ihtiyaç programı belirlenir.

Master İş Programı

Yatırımcı için hazırlanmış özel bir iş programı olup projenin ana unsurları ile süresini ve sıralamayı gösterir.

Yatırım Bütçesi

Projenin ön bütçesi, tasarım kriterleri ve mimari program doğrultusunda belirlenir.

 

image

Fizibilite Raporu

Yatırımın kesin kararının alınabilmesi için ekonomik, teknik ve finansal etütler yapılır. Amaç, projede istenen fonksiyon, performans ve güvenilirliği; en düşük “ömür boyu” maliyetle sağlamak açısından proje veya işletim fonksiyonlarının sistematik ve yaratıcı analizlerinin yapılarak yatırımcının karar almasına veri sağlamaktır.

Mimari & Medikal Tasarım Danışmanlığı

Sağlık projelerinden elde edilen kanıta dayalı tasarım tecrübeleriyle, mimari ve medikal ihtiyaçlara cevap verecek, hasta odaklı, verimlilik sağlamak üzere en son teknolojileri içeren yenilikçi tasarımlar yapılır.

Deneyimli bir ekiple geleceğe hazır, sürdürülebilir, yerel ve uluslararası normlarına uygun tasarım hizmetleri verilir.

image

Mekanik, Elektrik Proje & Uygulama Danışmanlığı

İhale aşaması ve uygulama safhasında işveren ile tasarımcı ve uygulama firmaları arasında köprü olarak tasarım ve uygulamanın ihtiyaçlarına ve teknik gerekliliklere uygun olarak zamanında bitirilmesi konusunda proje yönetim stratejileri oluşturulmasıdır.

İmalatların işverene ihtiyaç ve beklentilerine göre planlanması ve bu planlamaya uygun olarak imalatların zamanında ve projesine uygun olarak yapılmasını sağlamak. Bu doğrultuda sahada gerekli ekibi organize ederek belirli prosedürler çerçevesinde sürekli denetimler yapılarak imalatların uygunluğunun denetimi faaliyetlerini kapsar.

İşletme Danışmanlığı

Sağlık hizmetlerini daha uygun sağlayabilmenin hem yatırımcı maliyeti, hem kalite hem de hasta deneyimi açısından optimize edilmesinin önemli bir faktörü planlama, uygulama ve işletme süreçlerinde bir operasyon açısından nasıl çalıştığı konusunda bilgilerin sürece dahil edilmesidir.