Acıbadem Sağlık Grubu (hekimler ve tüm hastane personeli) hakkındaki görüş ve önerilerinizi bu linkten bildirebilirsiniz.


Müşteri Şikayet Bildirim Formu
Şikayetçinin ayrıntı bilgileri
Şikayetin Konusu:
Adı/Kuruluş: *
Adres: *
Telefon Numarası: *
Fax Numarası: *
E-posta Adresi: *
Şikayetçi vekilinin bilgileri:
Temas kurulacak kişi:
(Eğer yukarıdakinden farklı ise)
Ürün / Hizmet Tarifi: *
Karşılaşılan Sorun
Ortaya çıkma tarihi: *
Tarif: *
Düzeltme isteniyor mu? Evet Hayır
Ek Dosya
(Varsa)

.doc, .docx formatı. (Maks. 500KB)
Güvenlik Kodu: *
2178